Ми завжди відкриті для взаємовигідного співробітництва
Дзвоніть нам:+38 (044) 567-86-77
+38 (044) 567-86-61
Наша адреса:02093, Україна, м. Київ,
вул. Бориспільська, 34А

Система управління якості

Шлях  підприємства до сертифікації  системи менеджменту якості відповідно  до  вимог  міжнародного  стандарту ISO 9001:2015 

Менеджмент – скоординована діяльність з керівництва і управління організацією по відношенню до якості.

Система призначена для управління видами діяльності на всіх етапах: від заключення контракту, проектування, закупівлі і виробництва до постачання та обслуговування, щоб не допустити проблем з якістю і гарантувати,  що якість реалізована  в продукті.

Підприємство ДП»КБТЗ» для поліпшення якості продукції, вдосконалює систему менеджменту якості за новою версією ISO 9001:2015, ДСТУ 9001:2015 з подальшим впровадженням за стандартом НАТО.

Виходячи з того, що за останні 10 – 12 років підприємство зорієнтовано на виготовлення продукції для іноземних партнерів та проведений маркетинг показав, що ця тенденція збережеться і на перспективу  керівництвом   підприємства,  у листопаді 2006 р. було прийнято стратегічне рішення  -  для підвищення авторитету підприємства (іміджу) ) на світовому ринку торгівлі озброєнням, його інвестиційної привабливості, можливості кооперації, надання значних переваг в тендерах перед конкурентами та підвищення якості продукції, яка випускається, і культури виробництва на існуючу систему управління,  розробити і впровадити систему, яка відповідала б вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2000.     

На протязі грудня 2006 року – квітня 2007 року, завдяки компетентності, рішучим діям адміністрації підприємства, керівникам підрозділів та персоналу в цілому була створена, документально оформлена та впроваджена у виробництво система менеджменту якості відповідно  до вимог міжнародного стандарту  ISO 9001:2000.

В квітні 2010 року система управління якості  була ресертифікована за міжнародним стандартом ІSO 9001:2008 і національним стандартом ДСТУ ІSO 9001: 2009. В травні 2016 року система управління якості була ресертифікована на період до вересня 2018 року.

У вересні  2018 року закінчується дія сертифікату міжнародного стандарту ISO 9001:2008 підприємство готує документацію для проходження  наглядового аудиту за міжнародним і національним стандартами і перехід на нову версію ІSO 9001:2015 і ДСТУ 9001: 2015.

Ресертифікаційні аудити

Ресертифікаційний  аудит - це аудит, який проводиться в кінці сертифікаційного періоду, щоб визначити чи може сертифікат бути перевиданим на наступний термін (3 роки).

 В  2010 року, 2013 році, 2016 році система управління якості  була ресертифікована за міжнародним стандартом ІSO 9001:2008 і національним стандартом ДСТУ ІSO 9001: 2009.

Поява нового видання ISO 9001 у редакції 2008 року та рішенням ISO спільно із IAF були прийняті правила переходу до нової версії стандарту ISO (після 14.11.2010 року будь-яка існуюча сертифікація на відповідність вимогам ISO 9001:2000 буде вважатись недійсною), тому керівництвом підприємства було прийнято рішення здійснити заходи з підготовки існуючої системи менеджменту якості, ресертифікувати систему відповідно до вимог нової версії стандарту ISO 9001:2008.

 Завдяки зусиллям відділу вхідного контролю і сертифікації , разом з персоналом від підрозділів і  суттєвій організаційній та фінансовій підтримці з боку керівництва підприємства, заходи з підготовки системи  відповідно новій версії стандарту  своєчасно виконуються.

У зв’язку з переходом системи менеджменту якості у 2018 році за новою версією ISO 9001:2015, ДСТУ 9001:2015 підприємство для поліпшення продукції і підтвердження  міжнародного і національного стандартів, постійно вдосконалює систему менеджменту якості, обумовлених впровадженням нових технологій  і ринковою стратегією. Підприємство має намір своєю продукцією утримуватись на міжнародному ринку та з кожним роком розширювати ринок збуту власної продукції.

Склад аудиторів від сертифікаційного органу:

Керівник аудиту -  Лесик Д.М.
Аудитори: - Руадзе С. А., Говорун А.В.

Висновок за результатами ресертифікаційного аудиту:
система менеджменту якості підприємства рекомендується до видачі сертифікату відповідно нової версії ISO 9001:2015.

 

КИЇВСЬКИЙ БРОНЕТАНКОВИЙ ЗАВОД © 2014-2015
Дзвоніть нам:+38 (044) 567-86-77
+38 (044) 567-86-61
Наша адреса:02093, Україна, м. Київ,
вул. Бориспільська, 34А