Ми завжди відкриті для взаємовигідного співробітництва
Дзвоніть нам:+38 (044) 567-86-77
+38 (044) 567-86-61
Наша адреса:02093, Україна, м. Київ,
вул. Бориспільська, 34А

Система управління якості

Виходячи з того, що за останні 10-12 років підприємство зорієнтовано на виготовлення продукції для іноземних партнерів, та проведений маркетинг показав, що ця тенденція збережеться і на перспективу керівництвом Державного підприємства  „Київський бронетанковий завод” в листопаді 2006 року було прийнято рішення:

  • для підвищення авторитету підприємства (іміджу) на світовому ринку торгівлі озброєнням;
  • для інвестиційної привабливості;
  • надання значних переваг  в тендерах перед конкурентами;
  • та підвищення якості продукції, яка випускається, і культури виробництва на існуючу систему управління якості підприємства розробити і впровадити систему, яка відповідала б вимогам міжнародного стандарту ІSO 9001:2000 і національного стандарту ДСТУ ІSO 9001: 2001.

В травні 2007 року розроблена система управління якості Державного підприємства „Київський бронетанковий завод” була сертифікована

В квітні 2010 року система управління якості  була ресертифікована за міжнародним стандартом ІSO 9001:2008 і національним стандартом ДСТУ ІSO 9001: 2009.

Шлях  підприємства до сертифікації  системи менеджменту якості відповідно  до  вимог  міжнародного  стандарту ISO 9001:2000

Менеджмент – скоординована діяльність з керівництва і управління організацією по відношенню до якості.

Система призначена для управління видами діяльності на всіх етапах: від заключення контракту, проектування, закупівлі і виробництва до постачання та обслуговування, щоб не допустити проблем з якістю і гарантувати,  що якість реалізована  в продукті.

Виходячи з того, що за останні 10 – 12 років підприємство зорієнтовано на виготовлення продукції для іноземних партнерів та проведений маркетинг показав, що ця тенденція збережеться і на перспективу  керівництвом   підприємства,  у листопаді 2006 р. було прийнято стратегічне рішення  -  для підвищення авторитету підприємства (іміджу) ) на світовому ринку торгівлі озброєнням, його інвестиційної привабливості, можливості кооперації, надання значних переваг в тендерах перед конкурентами та підвищення якості продукції, яка випускається, і культури виробництва на існуючу систему управління,  розробити і впровадити систему, яка відповідала б вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2000.     

На протязі грудня 2006 року – квітня 2007 року, завдяки компетентності, рішучим діям адміністрації підприємства, керівникам підрозділів та персоналу в цілому була створена, документально оформлена та впроваджена у виробництво система менеджменту якості відповідно  до вимог міжнародного стандарту  ISO 9001:2000. 

Ресертифікаційний аудит (квітень 2010 року)

Ресертифікаційний  аудит - це аудит,який проводиться в кінці сертифікаційного періоду ,щоб визначити чи може сертифікат бути перевиданим на наступний термін (3 роки).

Поява нового видання ISO 9001 у редакції 2008 року та рішенням ISO спільно із IAF були прийняті правила переходу до нової версії стандарту ISO (після 14.11.2010 року будь-яка існуюча сертифікація на віповідність вимогам ISO 9001:2000 буде вважатись недійсною), тому керівництвом підприємства було прийнято рішення здійснити заходи з підготовки існуючої системи менеджменту якості, ресертифікувати систему відповідно до вимог нової версії стандарту ISO 9001:2008.

В період з грудня 2009 року по квітень 2010 року завдяки зусиллям бюро сертифікації і внутрішнього аудиту, разом з персоналом від підрозділів і  суттєвій організаційній та фінансовій підтримці з боку керівництва підприємства, заходи з підготовки системи  відповідно новій версії стандарту були своєчасно виконані.

Склад аудиторів від сертифікаційного органу:

Керівник аудиту -  Лесик Д.М.
Аудитори: - Руадзе С. А., Говорун А.В.

Висновок за результатами ресертифікаційного аудиту:
система менеджменту якості підприємства рекомендується до видачі сертифікату відповідно нової версії ISO 9001:2008 (на термін до 2013 р.)

КИЇВСЬКИЙ БРОНЕТАНКОВИЙ ЗАВОД © 2014-2015
Дзвоніть нам:+38 (044) 567-86-77
+38 (044) 567-86-61
Наша адреса:02093, Україна, м. Київ,
вул. Бориспільська, 34А